Sroka jest średnio licznym ptakiem lęgowym, występuje w całym kraju.
Pierwotnie był to ptak zarośli w dolinach rzecznych oraz obrzeży lasów. Dziś występuje wszędzie w otwartym krajobrazie rolniczym, a zwłaszcza w obrębie osad ludzkich. Gniazduje również w miastach, gdzie osiąga najwyższe zagęszczenia. Obecnie trwa powolny wzrost jej liczebności.
        Jest to ptak o rozmiarach gawrona, lecz smuklejszy (40-48 cm). Upierzenie sroki jest czarno-białe o metalicznym połysku. Cechami charakterystycznymi dla tego gatunku są krótkie skrzydła i długi ogon.
        Sroka jest gatunkiem typowo osiadły. W okresie polęgowym i zimowym tworzy większe koncentracje osiągające niejednokrotnie nawet do 100 ptaków.
        W Kielcach zimową populację tego gatunku szacuje się na 700-900 osobników. Najliczniej notowana jest w centrum, na osiedlu Sady i Orkana oraz na Herbach.
        Zobacz podział na powierzchnie, na których prowadzone są badania w okresie zimowania.