Jemiołuszka jest średnio licznym ptakiem przelotnym, zimującym nielicznie lub bardzo nielicznie. Podczas wędrówek pojawia się w całym kraju. Co kilka lat zdarzają się obfite naloty i wówczas mają miejsce znaczne koncentracje, nawet do kilku tysięcy osobników. Notowane bywają wtedy zwykle od października do kwietnia, wyjątkowo jeszcze w maju. Ma krępe ciało, krótki ogon, osiąga wielkość 19-21 cm. Rozpoznawana jest po czubku na głowie, szarobrazowym upierzeniu, kolorowych detalach na skrzydłach i ogonie oraz czarnym podgardlu i okolicach oka.
        Jesienią i zimą, lecz nie corocznie można ją spotkać w miastach. Żywi się głównie owocami jarzębiny, jemioły i innych drzew i krzewów.
        W listopadzie 2004 roku w Kielcach przebywało kilka tys. ptaków tego gatunku, gromadząc się w stadka do 1 300 osobników - zobacz też w Fotonotesie w obserwacjach z miesiąca listopada.