Gil jest nielicznym, lokalnie ¶rednio licznym ptakiem lęgowym kraju.
Wielko¶ci± (15-17 cm), jest zbliżony do wróbla, lecz jest od niego większy z powodu bardziej korpulentnej sylwetki. Ma krótki, gruby dziób i czarn± czapeczkę na głowie. Czarny ogon kontrastuje i białym kuprem i podogoniem. Samiec ma brzuch i pier¶ czerwon± a samica beżow±. Upierzenie wierzchu ciała jest szare.
        Gniazduje głównie w borach ¶wierkowych i lasach z podszytem ¶wierkowym lub jałowcowym, rzadziej w innych drzewostanach iglastych i niektórych li¶ciastych. Sporadycznie odbywa lęgi w zadrzewieniach miejskich. Zim± koczuje, także w miastach odwiedzaj±c karmniki.
        Przeważnie osiadły, w Polsce zim± pojawiaj± się ptaki z północy i ze wschodu Europy.
W Kielcach zimuje nielicznie, w latach 2000-2004 odnotowywany w ilo¶ciach od 200-400 osobników.
        Zobacz podział na powierzchnie, na których prowadzone s± badania w okresie zimowania.