Edukacja przyrodnicza

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Ochrona przyrody

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5

Programy badawcze

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5

Grupy tematyczne

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

RZADKOŚCI

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

WYSZUKIWARKA

Kartoteka

Naturalia

Ratujmy doliny rzeczne

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Ptaki w budynkach

NATURA 2000

Nasza propozycja

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

ANKIETA

Czy przyroda w Polsce jest chroniona w wystarczającym stopniu?
 
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Aktualności PDF Drukuj Email

Sprzątanie Nidy 2014

Sprzątanie Nidy 2014

W dniach 13-14 września Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w V edycji spływu kajakowego „Sprzątanie Nidy". Trasa spływu Chroberz - Wiślica – Nowy Korczyn. Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są do 10 września....

 

Wierna Rzeka - Naturalnie tak!

Wierna Rzeka - Naturalnie tak!

TVP Regionalna zaprosiła TBOP do współpracy przy realizacji kilku odcinków programu „Naturalnie tak” w województwie świętokrzyskim. Na początek sprawa, która trwa już od kilku lat: na celowniku meliorantów i samorządów jest dziki fragment Wiernej Rzeki – tej samej, o której pisał Stefan Żeromski...

 

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Regionie Świętokrzyskim

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Regionie Świętokrzyskim

W lipcu 2014 roku odbył się kolejny krajowy spis gniazd bociana białego. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody koordynowało liczenia w Regionie Świętokrzyskim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji!

 

VI Rajd Ptasiarzy – świętokrzyskie na podium

VI Rajd Ptasiarzy – świętokrzyskie na podium

17 maja wzięliśmy udział w VI edycji ogólnopolskiego Rajdu Ptasiarzy. W tegorocznym „ptasim wyścigu” zajęliśmy drugie miejsce spośród 28 zespołów – jest to najlepszy wynik świętokrzyskich ornitologów w historii Rajdu. Łącznie w ciągu doby zaobserwowaliśmy 148 gatunków ptaków, w tym kilka rzadkości...

 

Ptaki w budynkach – udane kompensacje

Ptaki w budynkach – udane kompensacje

Dla chcącego nic trudnego, co udowodniła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku-Kamiennej i Urząd Miejski w Jędrzejowie. Na zarządzanych przez wymienione instytucje budynkach zawisły skrzynki lęgowe dla kawek i jerzyków, które zasiedlały stropodachy obiektów poddanych termomodernizacji...

 

Inwentaryzacja muchy ropuszanki Lucilia bufonivora

Inwentaryzacja muchy ropuszanki Lucilia bufonivora

Mucha ropuszanka jest gatunkiem o bardzo słabo poznanym rozmieszczeniu w Polsce. Obecnie uważana jest za gatunek rzadki. Mucha ta ma bardzo ciekawą biologię: dorosłe osobniki, żerujące głównie na kwiatach, składają jaja na ciele żywych płazów, głównie ropuchy szarej...

 

Sprzątanie uroczyska Karabosy

Sprzątanie uroczyska Karabosy

26 kwietnia wzięliśmy udział w sprzątaniu uroczyska Karabosy położonego koło miejscowości Siesławice. Akcję zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Busku-Zdroju. Obszar jest bogaty w  formy krasu gipsowego, w tym zapadliska, leje i jaskinie. Przez ostatnie lata stał się dzikim wysypiskiem…...

 

Migracje ptaków z orlikiem grubodziobym w tle

Migracje ptaków z orlikiem grubodziobym w tle

Okres wiosenny to nie tylko wyprawy terenowe ale także czas spotkań edukacyjnych o ptakach i przyrodzie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Końskie. W drugiej połowie marca członkowie TBOP, po raz kolejny przeprowadzili cykl spotkań przybliżających różnorodny świat ptaków....

 

 

 

O błotniaku łąkowym i kuliku wielkim

O błotniaku łąkowym i kuliku wielkim

W dniu 7 marca b.r. uczestniczyliśmy w spotkaniach warsztatowych organizowanych w ramach projektów: „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” oraz „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” Spotkania odbyły się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach...

 

Sprawozdanie z XXXIV Zjazdu TBOP - Chęciny, 1-2 marca

Sprawozdanie z XXXIV Zjazdu TBOP - Chęciny, 1-2 marca

Mimo nieco wcześniejszego niż zwykle terminu zjazdu, Chęciny przywitały nas wiosennie. Zjazd rozpoczęliśmy tradycyjnie podsumowaniem działalności Towarzystwa w ostatnim okresie, kóry obfitował w nowości: wydaliśmy pierwszy tom rocznika przyrodniczego Naturalia, powstała internetowa baza danych oraz portal poświęcony przyrodzie świętokrzyskiej...

 

Grupa Badawcza Płazów i Gadów - spotkanie przed sezonem

Grupa Badawcza Płazów i Gadów -  spotkanie przed sezonem

19 lutego zebraliśmy się w siedzibie w Kielcach by omówić działania Grupa Badawczej Płazów i Gadów TBOP. Ubiegły rok to m.in. działania w Ostoi Stawiany, inwentaryzacja herpetofauny Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czy też sprzątanie miejsca rozrodu traszek w Łysakowie...

 

Media o zimowych liczeniach ptaków w Regionie Świętokrzyskim

Media o zimowych liczeniach ptaków w Regionie ŚwiętokrzyskimJak co roku, członkowie TBOP brali udział w zimowych liczeniach ptaków w Regionie Świetokrzyskim. Przedstawiamy relacje z zimowego liczenia ptaków miast oraz z monitoringu zimujących ptaków wodnych, które zostały uwiecznione przez lokalną prasę i telewizję...

 

Prezentacja fotografii: „Świętokrzyskie krajobrazy. Zachowajmy od zapomnienia”

Prezentacja fotografii Świętokrzyskie krajobrazy. Zachowajmy od zapomnieniaPrzedstawiamy prace nadesłane na konkurs fotograficzny „Świętokrzyskie krajobrazy. Zachowajmy od zapomnienia” zorganizowany przez Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w 2013 roku [plik 32 MB]...

 

Archiwum

 
Wieża nad Krasną - ostrzeżenie PDF Drukuj Email

Wieża-KrasnaTowarzystwo Badań i Ochrony Przyrody zawiadamia, że ze względu na zły stan techniczny pomostu i wieży widokowej w rezerwacie Górna Krasna koło wsi Luta, zostały one wyłączone z użytkowania do odwołania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 510 143 308